znajdujesz się w : Strona główna Oferta

Oferta

W naszej szkole prowadzimy kursy prawa jazdy kat. „B”.

 Do kursu można przystąpić na trzy miesiące przed osiągnięciem pełnoletniości, natomiast miesiąc przed ukończeniem osiemnastego roku życia można już przystąpić do egzaminu państwowego.

Kurs obejmuje:

 

Zapraszamy na kurs kat. B w roku 2024 osoby, które spełniają już wymagania formalne.

Odbywając szkolenie i zdając egzamin państwowy w 2024 roku unikną one szeregu obostrzeń wynikających z przepisów, które zmienią się być może w przyszłości.

 

Należeć do nich będą:

         1. Obowiązek odbycia pomiędzy 4 i 8 miesiącem od uzyskania prawa jazdy kursu doszkalającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym;

         2. Obowiązek kierowania wyłącznie pojazdem samochodowym oznakowanym z przodu i z tyłu nalepką z symbolem liścia klonowego - przez pierwsze 8 miesięcy okresu próbnego;

         3.Obowiązek odbycia kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla osób, które w okresie próbnym popełniły dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;

Ponadto będzie obowiązywał w okresie próbnym zakaz:

         1. Przekraczania prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej.

         2. Podejmowania pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kat. B .

         3. Osobistego wykonywania działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym dla prawa jazdy  kat. B

Osobom, które w okresie próbnym popełnią 3 wykroczinia lub 1 przestępstwo  przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego bęcą cofane uprawnienia do kierowania pojazdami.

 

Szkolimy także osoby, które straciły prawo jazdy i ponownie przygotowują się do egzaminu państwowego;

Dysponujemy własnym placem manewrowym zgodnym z przepisami;

Umożliwiamy osobom  zainteresowanyn szkolenie na placu manewrowym Ośrodka Egzaminacyjnego w Jeleniej Górze.